Recent content by Banh_Mi749

  1. Banh_Mi749

    Tìm bạn tham gia chuyến đi cuối tuần Phan Thiết cung đường Biển 26/6-28/6

    Tìm bạn tham gia chuyến đi cuối tuần Phan Thiết cung đường Biển 26/6-28/6 Chào mọi người, Hiện tại bọn mình có kế hoạch đi cuối tuần đổi gió. chuyến đi Phan Thiết. Lịch trình. Chiều thứ 6 ngày 26/6 về 28/6. Chiều ngày 26/6 xuất phát đi theo QL1A tới Phan Thiết - rời khỏi Phan Thiết đi cung...