What's new

BanickLionking

Chữ ký

Ta mang Trái đất ngâm thành rượu - Ta lấy Càn khôn nướng thành mồi.
Bao giờ ta gặp người tri kỷ - Đem rượu...đem mồi...túy lúy chơi.

Người theo dõi bạn

Back
Top