What's new

batdongtiensinh

Chỉ lang thang và cảm nhận thôi..
Nothing to share, just feel it.

Phuot, Footbal, Reading...
Location
HCM City

Chữ ký

Người lữ khách dán mình trên lưng ngựa
Ngựa cứ phi và quên hết ưu sầu..

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top