Recent content by benkhoa

  1. benkhoa

    Tìm đồng đội...xe máy sang lào 29/4 - 2/5/2010

    Tớ dự định đi Lào bằng xe máy.Hiện tại mới có 1 xe,1 ôm, 1 xế. Dự kiến xuất phát ngày 29-04, dự kiến đi khoảng 4 ngày.Mình chưa fix lịch trình vì chưa có đồng đội. .Bạn nào máu alo mình nhé. 0982.684.688.