Recent content by BIENXANHLY

  1. B

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN NỮ ĐỒNG HÀNH ĐI SINGAPORE THÁNG 02/19

    Mình tính đi du lịch Singapore để tham quan 1 số nơi bên đó. Mình là nữ, cần tìm nữ đồng hành cho vui. Dự kiến đi sau Tết. Nhóm càng đông càng vui.
  2. B

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nữ đồng hành chuyến đi Sin - Malay [29/12 - 3/1]

    Mình cũng muốn đi Sing thôi. Nếu dc thì tham gia nhé bạn 0925820257. Mình là nữ,có gì liên hệ nhé