What's new

Recent content by biiebiie99

 1. biiebiie99

  [Tổng hợp] ngày 18/5 Sài Gòn-Campudia-Thailand-Myanmar đạp mệt nghỉ

  Em tên ĐĂNG KHOA (1994) em đã bão lưu việc học của mình và xách chiếc xe đạp đi khỏi sự ràng buộc của cuộc sống. 15 ngày ròng rã tui đã đến được myanmar và hơn một tháng ở trường thiền ăn ở học tập con người ở đó tổng cộng tui bỏ nhà đi 2 tháng ,tui học văn dỡ nên không ghi được tiểu thuyết cho...
 2. biiebiie99

  [Cung TM] tìm bạn phượt bộ Mũi né >> Đà Nẵng

  Ngắn gọn. Mình Tên Khoa(94) ở sài gòn.ngày 12/8 sẽ phượt bộ(đi bộ ấy) từ mũi né đến Đà Nẵng dự kiến khoãng 20 ngày vì một ngày đi được 40km (lần trước đi xe đạp đến mũi né nên mình muốn tiếp tục cung đường đó). tài chính không quang trọng. sẽ ăn bờ ngủ bụi đương nhiên từng chặng đã có người quen...
 3. biiebiie99

  Tìm bạn Phượt Bộ Mũi né >> Đà Nẵng (Mình ở Sài Gòn)

  Ngắn gọn. Mình Tên Khoa(94) ở sài gòn.ngày 12/8 sẽ phượt bộ(đi bộ ấy) từ mũi né đến Đà Nẵng dự kiến khoãng 20 ngày vì một ngày đi được 40km (lần trước đi xe đạp đến mũi né nên mình muốn tiếp tục cung đường đó). tài chính không quang trọng. sẽ ăn bờ ngủ bụi đương nhiên từng chặng đã có người quen...
Top