binhminh01

Chữ ký

Cuộc sống đôi khi phải có những va vấp, để giúp ta trưởng thành hơn.