Recent content by Bird123456

  1. Bird123456

    [Chưa chốt đoàn] Trekking Tà Năng - tháng 11

    Tình hình là mình muốn trekking Tà Năng, tháng 11 này, có ai muốn đi thì cùng lập nhóm và lên plan nhé. Định đi gọn vào tối t6 và về tới SG tối CN Theo tiêu chí: xách đít lên và đi, gọn nhẹ, an toàn. Ai hứng thú thì la lên nhé. Mình tên Uyên - 30t - sdt 0918 150904.
Top