Recent content by bit701

  1. B

    [Hỏi đáp] Bạn nào có số Porter cho mình xin, mình đi leo Fansipan từ trạm tôn ạ

    Chào các bạn ! Mình đang có nhóm muốn leo Fansipan 2 ngày vào 3/3-4/3, đi trạm tôn về trạm tôn ạ. Các bạn có thông tin về porter tuor này cho mình xin với nhé. Cám ơn nhiều