Recent content by bonongmongdo

  1. bonongmongdo

    [Chia sẻ] Xuyên Việt 3/2012 Sài Gòn - Hà Nội

    Vậy là mình đã lên đường. Lịch trình có thay đổi một chút, đi sớm một ngày, bỏ Buồn Mê Thuột. https://www.phuot.vn/threads/34511-L%E1%BB%8Bch-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Xe-m%C3%A1y-TpHCM-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-T3-2012-Tuy%E1%BB%83n-1-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh Mình update...