boy_quyet

Mình là Quyết, sinh ra và lớn lên đến 18 tuổi ở Hải Phòng. Học 4 năm đại học ở HN rồi vào HCM làm việc 2 năm.

Sau tại nạn xe máy năm 2013, nhận ra triết lý quan trọng nhất trong cuộc sống đó là "enjoy your day as it is your last day". Tự do, vui sống!

Du lịch, Kiểm toán, Tài chính