What's new

c2lua

Chữ ký

Khi ta ở ... chỉ là nơi Đất ở
Khi ta đi ... Đất bỗng hóa tâm hồn.

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top