What's new

cactus134

đủ nắng đủ mưa, thừa gió nhưng thiếu lửa.

bất cứ điều gì miễn là không-gượng-ép
Birthday
October 22
Location
TP Hồ Chí Minh

Chữ ký

"Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình"...
Back
Top