What's new

CandyCandy

Nghe nhạc và phượt
Location
HCMC

Chữ ký

Chưa bao giờ tôi nghĩ đi chỉ là để đi. Nếu đi chỉ là để đi thì khác gì sống chỉ là để tồn tại?

Following

Người theo dõi bạn

Top