What's new

Recent content by caoboixavo

  1. C

    Tìm mem đi Sài Gòn-Nha Trang mùng 2 or 3 Tết âm lịch 2013

    Tìm bạn đồng hành về Nha Trang mùng 2 Tết âm lịch (11/2/2013) Có ai là người khánh hòa hay bình định đi xe máy về mùng 2 Tết thì cho mình đi chung nha, Tết này muốn chạy xe ra thăm gấu mà lần đầu đi nên chưa biết đường. có ai về thì pm mình 0949218861 nha
Top