What's new

Recent content by casiovietnam

  1. casiovietnam

    Phiên bản Đồng hồ “PRO TREK Smart” WSD-F30 dành cho dân phượt

    Ngày 18 tháng 1 năm 2019 hãng Casio sẽ chính thức mở bán dòng sản phẩm đồng hồ “PRO TREK Smart” WSD-F30 với màu sắc vô cùng ấn tượng. Ứng dụng mới “Chế độ mở rộng” cho phép bản đồ màu và sử dụng GPS trong tối đa 3 ngày ” WSD-F 30 ” sẽ hướng dẫn bạn lần này vì nó có “Chế độ mở rộng” mới có thể...
Top