Recent content by CBRSon400RR

  1. C

    [Chia sẻ] kinh nghiệm khi di chuyển mô tô theo đoàn

    Chọn ra vị trí người dẫn đoàn và chốt đoàn. Người dẫn đoàn hay còn được gọi là “leader” là người chạy vị trí đầu tiên đóng vai trò quan trọng trong sự an toàn của cả đoàn trên một chuyến đi. Ngoài phải có kinh nghiệm chạy xe, tay lái vững chắc thì người dẫn đoàn còn phải thông thuộc các địa...