What's new

Recent content by Charlie

  1. C

    [Hỏi đáp] Xe đạp xuyên Việt, Hanoi - Saigon, 27/06 - 15/07/2012

    XUYÊN VIỆT là giấc mơ của rất nhiều người Vietnam, và với mình cũng thế. Từ năm 2008, Charlie có một ước mơ là có thể đi xuyên Việt bằng xe đạp. Ước mơ đó bắt nguồn từ việc được một người bạn giới thiệu cho trang web www.xedapxuyenviet.com. Trang web kể lại hành trình đạp xe xuyên việt của một...
Top