What's new

Recent content by chi_leader

  1. chi_leader

    Hà Nội hôm nay lạnh phết nhỉ?

    e thì ko thấy ấm lên tí nào cả!:( hôm qua định hôm nay sang bắc ninh xem hoa cải mà h thì lười quá
Top