Recent content by Chichip

  1. C

    Hà Giang. chuyển giúp đồ tình nguyện lên Hà Giang

    Tình hình là em có khoảng 15 bao đồ tình nguyện ,, quần áo , các kiểu, mỳ tôm.có cac bác nào đi phuot Hà Giang vào đợt tháng mottj này chuyển lên hộ em với , tính gửi ô tô mà đắt lòi mắt, thương bà con quá nhưng kinh phí hạn hẹp đành nhờ anh em trên đường vậy. PM em nhé 01666 330 661 gạp hùng ...