What's new

Recent content by chidung79

  1. chidung79

    Vũng tàu

    Anh ơi, cho em hỏi chút. Em có 2 đêm 19 và 20 - 12 này ở Vũng Tàu 1 mình thì em đi đâu và làm gì được ah? Thanks anh!:help:help
  2. chidung79

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi dùng đi em ơi, nếu ko thì tìm hiểu ngay, sắp bị "chém" rồi. Khó đỡ đấy!!!
Top