What's new

Chin

should write a book to tell you about me

So many things, should have a long list
Birthday
20-05-1984 (Age: 38)
Location
Hanoi

Chữ ký

Đừng cúi xuống khi đời đang thử thách , hãy :gun

Following

Người theo dõi bạn

Top