What's new

Chinh Pham

thích chủ nghĩa xê dịch và những chuyến đi xa

cafe + phuot
Location
TPHCM

Chữ ký

"Đừng làm việc, cố được ghét, tránh nói sự thật, yêu một ai đó, ta sẽ có một cuộc sống bận rộn"

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top