What's new

chuoiviet

Location
Hà Nội

Chữ ký

Nhà mình thằng khác nó ở, Vợ mình bị nó chén, Con mình bị nó đánh...Đánh chén no nê rồi nó mang mình ra chửi

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top