What's new

Recent content by clonespy

  1. clonespy

    [Chưa chốt đoàn] Tết từ Sài Gòn về Đà Lạt bằng xe máy. 10-16/2/2021

    Lịch nghỉ tết từ 10-16/2/2021. Mình đi từ Sài Gòn về Đà Lạt bằng xe máy, sau đó nghỉ tết xong quay lại sài gòn. Ai thích đi xe máy thì đi chung cho vui. Sáng 7h đi, vừa chạy vừa nghỉ thì 5h là tới đà lạt rồi. Bạn nào muốn tham gia thì cứ ib mình hay comment ở đây cũng đc, tới ngày đi mình sẽ...
Top