What's new

Recent content by coldboyst86

  1. C

    [Đã hủy] Ka Lăng - Thu Lũm: Xin ý kiến và tìm bạn đồng hành dịp 2/9

    ok em. vậy 1-2/9 anh tự đi một mình lên sơn la chơi vậy.
  2. C

    [Đã hủy] Ka Lăng - Thu Lũm: Xin ý kiến và tìm bạn đồng hành dịp 2/9

    đăng ký 1 suất 2/9. ( cùng là người sơn tây ) p/s : anh chưa có kinh nghiệm đi phượt vì chưa đi bao giờ, nhưng muốn đi quá. Trần Việt Phương - 30t 0981319779 https://www.facebook.com/tranvietphuong1986
Top