Recent content by colour308

  1. C

    Lập hội Nam Định phượt - anh em đăng ký

    Em đang có ý định đi phượt cùng anh em Thành Nam nhưng chưa có ai tham gia dự định của em là mua 1 chiếc xe Minsk + thêm nhiều nhiều lời đóng góp của anh em Thành Nam nữa