Recent content by contacke121

  1. C

    Kinh nghiệm xin VISA ÚC

    Thông tin của bạn rất bổ ích! Thường thì khi xin visa qua mấy nước phát triển thì khó vậy đó! Vì người ta sợ mình trốn qua đó ở luôn làm tăng gánh nặng an sinh xã hội! Cho nên mình phải cực khổ vậy! Khi xin visa Úc bị từ chối thì bạn có thể khiếu nại được mà! Lãnh sự quán sẽ có 1 lá thư từ chối...