Cu.chuoi.leo.nui

Chữ ký

Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống mỉm cười với thử thách chông gai(NO)

Following

Người theo dõi bạn