Recent content by cuntip

  1. C

    Visa du lịch New Zealand

    Re: Thông tin Visa du lịch New Zealand Poweryang ơi, lịch trình đi của bạn thế nào, ở Sydney thì bạn ở đâu vậy, nếu có thể tư vấn sớm giúp m để m đặt nhé. Cảm ơn bạn
  2. C

    Visa du lịch New Zealand

    Re: Thông tin Visa du lịch New Zealand poweryang ơi, lịch trình của bạn đi vào ngày nào vậy. M cũng dự kiến đi Úc rồi tới New Zealand. Bạn có kinh nghiệm đi chơi và nghỉ ở đâu (cho rẻ) thì tư vấn cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều. P.s: Bạn có thể cho m số đt của bạn để hỏi cho tiện được ko. Ngày...