Recent content by cuong_bm

  1. cuong_bm

    [Chưa chốt đoàn] Ghép đoàn trekking Mũi Đôi 8,9 tháng 3 năm 2019

    Chào các bạn! Mình đang đi Xuyên Việt 1 mình đến Thành phố Tuy Hoà ngày 7/3/019. Mình muốn ra Mũi Đôi trong ngày 8 hoặc ngày 9. Đi một mình khá tốn kém, vậy có nhóm nào chuẩn bị đi thì cho mình tham gia cũng với. Cảm ơn mọi người quan tâm! Vui lòng liên hệ mình qua: 0333986980 | Mạnh Cường