DamVan

Mỗi lần đi phượt là bản thân lại cảm thấy như được chu du vào thế giới mới. Nhưng có sở thích lạ là chỉ muốn đi du lịch một mình. Cầm theo một quyển sách hay nên đọc, nghe một bản nhạc yêu thích. Cảm thấy phê thực sự. Còn bạn thì sao? Cùng kết bạn và làm quen nhé!

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.