What's new

Recent content by Daohaihanoi

  1. Daohaihanoi

    Lập nhóm đi du lịch trong nước ( Từ nội thành Hà Nội , mọi nơi, mợi thời điểm )

    Lập nhóm đi du lịch trong nước ( Từ nội thành Hà Nội , mọi nơi, mợi thời điểm ) Minh muốn lập team thích đi du lịch cho những ai đang ở Hà Nội, bạn nào cùng sở thích mà ở Hà Nội ( yêu cầu: nam/nữ 20-35 tuổi , vui ve , hòa đồng ...) mình ở thanh xuân- hà nội. Cùng nhau khám phá mọi nơi vào mọi...
Top