What's new

Recent content by Datnscc

  1. D

    [Hỏi đáp] Tư vấn lịch trình châu Âu 2 tuần

    Vé rẻ nè: https://booking.qatarairways.com/nsp/views/index.xhtml?cid=SMALL151940&faces-redirect=true.xhtml&cid=SMALL151940
  2. D

    [Hỏi đáp] Tư vấn lịch trình châu Âu 2 tuần

    Bạn tham khảo lịch trình của ban Hiepangiang (https://www.phuot.vn/threads/kinh-nghiem-du-lich-chau-au-tiet-kiem-12ngay-phap-y-thuy-si-monaco-45t.271191/) cũng hợp lý đấy: - Mình mua tour của www.goeugo.vn. Hành trình 7 ngày đi Thụy Sĩ, Italia, Manaco.. 73 Euro 1 ngày, 73x7 = 511 Euro. -...
Top