What's new

Recent content by david_teo726

  1. david_teo726

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Hi, xin chào tất cả các thành viên từ mem cũ đến mem mới, từ tuổi phơi phới đến sồn sồn, từ nông thôn ra thành thị , cho mình gia nhập nhóm zới nha. - Ten cúng cơm: Văn Toàn - Nik: Đê Dịt Tèo - Sinh nhật: 17-12-86 - Giới tính: XY - SĐT: 0949 608 357 - Yahoo/Skype: thien_ho86@ya`hu'.com - Nơi ở...
Top