Recent content by dembienlanh

  1. dembienlanh

    Giải đáp thắc mắc thành viên

    mình là mem mới, mình xin có ý kiến này với Admin :D:D:D sao Admin ko tạo thêm cái Subbox để cho các mem post lên chỗ off hoặc gặp gỡ giao lưu, chứ là newbie thì em thấy khó biết chỗ nào để có thể diện kiến các cao thủ nhà mình lắm ạh :(:(:(:(