What's new

dinhvanluan

Chữ ký

;) Đi không chỉ là việc nhìn thấy bằng mắt, nó là một sự thay đổi luôn tiếp diễn, sâu đậm và vĩnh cửu, cách nhìn nhận cuộc sống(c)

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top