Recent content by dkroes

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành xuyên Việt HN - SG (22/12 - 1/1)

    Như tiêu đề, em tìm thêm 1-2 xe nữa chạy cùng cho vui. Chạy thong thả, lịch trình sơ bộ, còn dư vài ngày có thể ở lại chặng nào đó chơi thêm. Ngày 1: Hanoi – Vinh (330km) Đường HCM Ngày 2: Vinh – Quảng Trị (331km) Ngày 3: Quảng Trị - Hội An (216km) Ngày 4: Hội An – Quy Nhơn (313km) Ngày 5: Quy...