Recent content by Đỗ Lạ

  1. Đỗ Lạ

    [KQ #26]Chinh phục Bà Đen - Chung tay vì một điểm đến không còn rác, 7-9/6/2013

    [KQ #26]Chinh phục Bà Đen - Chung tay vì một điểm đến không còn rác, 7-9/6/2013 Mục đích chuyến đi: - Hưởng ứng tuần lễ "Phượt vì Môi trường", 2-9/6/2013. - Thỏa mãn khát khao chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ theo cả 4 cung đường trọn vẹn trong 1 chuyến đi. Lịch trình phác thảo: -...
  2. Đỗ Lạ

    [Đã đi] Chinh phục Bà Đen đủ 4 đường - Chung tay vì một điểm đến không còn rác, 7-9/6/2013

    Chinh phục Bà Đen đủ 4 đường - Chung tay vì một điểm đến không còn rác, 7-9/6/2013 I. Mục đích chuyến đi: - Hưởng ứng tuần lễ "Phượt vì Môi trường", 2-9/6/2013. - Thỏa mãn khát khao chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ theo cả 4 cung đường trọn vẹn trong 1 chuyến đi. II. Lịch trình phác thảo: - Ngày...