What's new

Recent content by donganh

  1. D

    [Hỏi đáp] Cần tư vấn chuyến đạp xe từ Hà Nội xuyên Đông Dương và Thái Lan giữa tháng 12 - 2014

    Cần tư vấn chuyến đạp xe từ Hà Nội xuyên Đông Dương và Thái Lan giữa tháng 12 - 2014 Em có ý định về 1 chuyến đạp xe đi xa xa từ khá lâu rồi, nhưng cứ chần chừ hết lần này tới lần khác, vả lại những thông tin trên các trang mạng làm em thấy hoa cả mắt. EM mở topic này với hi vọng được mọi người...
Back
Top