What's new

Recent content by dotty

  1. D

    [Đã đi] Cực Đông từ mồng 6 tới mồng 8 Tết âm 2013

    Lịch trình. Các bạn có mặt tại nha trang 13h ngày m6. Đi Đại Lãnh.liên lạc với chú Ba ngày 7 đi . Ngày 7 đi bộ + chinh phục cực Đông Về trong ngày hoặc ở qua mồng 8 ai về nhà nấy. Kinh phí. một triệu.[ tiêu hết đến đâu góp đến đó ]. Phương tiện . Xe máy./ Liên lạc 01674691733 [lan] Rất mong được...
  2. D

    [Đã đi] Tìm một bạn đồng hành đi miền Tây - cực Đông- Đak lak từ 2 - 12/2/2013

    Tìm một bạn đồng hành đi miền Tây - cực Đông- Đak lak từ 2 - 12/2/2013 ( Vĩnh Long- Cần Thơ - Sóc trăng- Cà Mau ) Miền Tây - VT - Bình châu _ Lagi -phan thiết - phan rang-cực đông - Đà Lạt- Đak Lak) Đây là lần đầu mình vào Sài Gòn mình sẽ phượt theo kiểu khá tự do và tiết kiệm. Chặng 1 : Ngày...
Top