Recent content by Drdaotien

  1. Drdaotien

    [Chưa chốt đoàn] Phượt tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc từ 2/6 - 9/6

    Hi All, Mình cần tìm bạn phượt cung qua tứ đại đỉnh đèo trong 1 tuần từ 2-9/6. Xuất phát từ Hanoi. Need partner. I'm gonna make a trip by motorbike through Great 4 passes of North-West in 7 days, from 2-9/6. Depart from Hanoi. Thanks.
  2. Drdaotien

    [Chưa chốt đoàn] Phượt Laos-Myanmar-Thailand-Cambodia-South Vietnam

    Hi, mình là Tiến, làm bác sĩ Cấp cứu, thích cuộc sống phiêu bạt, khám phá thế giới đó đây. Cần tìm bạn đồng hành dự định cho chuyến phượt xe máy xuyên 5 nước DNA trong 30 ngày: Hanoi- Luang Prabang (Laos)- Mandalay-Bagan-Yangoon (Myanmar)- Chieng Mai- Bangkok-Pattaya (Thailand)- Phnom Penh...
Top