Recent content by dulichonha

  1. D

    Lang thang Brunei từ Hà Nội 1-7/7/2011

    Tìm bạn khám phá Brunei từ Hà Nội 1-7/7/2011 Kính chào cả nhà. AA vừa khởi động đợt giảm giá mới. Trong một phút không đắn đo, tôi đã đặt ngay vé đi Brunei từ Hà Nội, bắt đầu từ 1 đến 7 tháng 7 năm 2011. Lịch trình như sau: - 1/7/2011: Hà Nội - Kuala Lumpur (Malaysia): chuyến AK871...