Recent content by dunggoldenlife

  1. D

    [Chia sẻ] Gia Lai - Núi lửa Chư Đăng Ya - Trải nghiệm 11.11.2018

    Nằm cách thành phố Pleiku 30 km, cách điểm tham quan Biển Hồ 20 km, đây là một điểm mới rất thu hút khách đến tham quan. Đặc biệt, năm nay tỉnh Gia Lai tổ chức lễ hội Hoa Dã Quỳ - tại núi lửa Chư Đăng Ya từ ngày 10 - 13/11, đây là lần thứ 2 lễ hội được tổ chức. Lượng người về leo núi, ngắm hoa...