Recent content by echo

  1. echo

    Xin tư vấn cung đường Mộc Châu-Tà Xủa-Mù C Chải-Sìn Hồ-Sapa-Y Tý-Hà Giang

    Xin tư vấn cung đường Mộc Châu-Tà Xủa-Mù C Chải-Sìn Hồ-Sapa-Y Tý-Hà Giang Mình có 11 ngày từ chiều 22/3 tới hết ngày 01/4. Mình từ SG bay ra, nhưng do có việc ở NĐ nên đến 17h chiều ngày 22/3 mình mới khởi hành được. Sau 1 hồi cày 4rum, google mình lên được...