What's new

Recent content by elbrujo

  1. elbrujo

    [Hết hạn] Vòng quanh miền Tây 1 tuần từ 28/04 - 05/05.

    Dear cả nhà, Sắp tới mình có đi cung miền Tây từ ngày 28/04 đến 05/05. Mục đích là chinh phục cực Nam, đi hết 1 vòng miền Tây sông nước, thăm thú chợ nổi, ngồi ghe, ăn uống của ngon vật lạ, sống và tìm hiểu 1 chút gì đó cuộc sống của người nông dân miền Tây. Nếu bạn nào cung đường và thời gian...
Top