Fansipan

Chữ ký

* KHÔNG CÓ DZÌ QUÍ HƠN HỘT DZỊT THỊT KHO *