fashionfurniture

Location
Ha noi

Chữ ký

Em: Tại sao anh hay đi Phượt thế...Phượt là gì ???
Anh: Phượt là Em. Anh có đi suốt cuộc đời vẫn không thấy đủ !!!

Đang theo dõi

Người theo dõi bạn