What's new

Recent content by favida

  1. F

    [Chia sẻ] Balo phượt đẹp, tốt giá hợp lí cho các phượt tử

    Để thực hiện một chuyến đi phượt trên những cung đường dài bên cạnh những phụ tùng cần thiết như phương tiện, đồ đạc thì một chiếc balo phượt thực sự cần thiết các bác nhỉ. Đứa bạn em nói một chiếc balo đựng được hết tất cả các đồ đạc rất tiện lợi cho dân phượt. Các bác chia sẻ quan điểm và cách...
Top