federalvn's latest activity

  • F
    federalvn replied to the thread Visa Du lịch Canada.
    Mình không chật vật làm visa Can nhưng 3 lần lên kế hoạch phượt Can đều không thành :(
  • F
    federalvn replied to the thread Visa Du lịch Canada.
    Xin 2 lần visa Canada và đây là lần thứ 3 dự định đi mà lại có dịch bệnh :(